ชีววิทยารังสีทางการแพทย์
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ตั้งใจ
  • ISBN :9786163984593
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 212
  • ขนาดไฟล์ : 25.49 MB
แนวคิดและความรู้ชีววิทยารังสีการแพทย์สร้างจากงานวิจัย จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การสอดแทรกและถอดบทเรียนจากการวิจัยของผู้เขียนสู่ความรู้ชีววิทยารังสีการแพทย์