พิบัติภัย – ภัยพิบัติ ในโลกสมัยใหม่
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน
  • ISBN :9786163984586
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 213
  • ขนาดไฟล์ : 11.05 MB
พิบัติภัย เมื่อก่อให้เกิดผลกระทบจะกลายเป็น ภัยพิบัติ เข้าใจพิบัติภัยประเภทต่างๆ ที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่เรียนรู้สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัย