ศิลปกรรมกระจก
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : อัศวิณีย์ หวํานจริง (นิรันต์)
  • ISBN :978-616-398-419-7
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 110
  • ขนาดไฟล์ : 43.22 MB
Glass Mosaic Murals: Reflection of Pissadan Nakhon, Following the Path of Queen Chamadevi ศิลปกรรมกระจก : สะท้อนพิสดารนครย้อนรอยพระนางจามเทวี มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมกระจกบนผนังวิหารวัดท่าข้าม(ชัยชนะ) อำเภอฮดด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเรื่องราวของเมืองพิสดารนครและตำนานพระนางจามเทวีประวัติศาสตร์ของชุมชนฮอด