พิสดารนคร สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจก
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์)
  • ISBN :978-616-398-420-3
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 68
  • ขนาดไฟล์ : 112.41 MB
พิสดารนคร สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานประวัติศาสตร์ของเมืองพิสดารนครซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จของ พระนางจามเทวี เพื่อไปครองเมืองหริภุญชัยเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา กาลเวลาผ่านไป ความเจริญรุ่งเรืองแปรเปลี่ยนเหลือแต่ซากปรักหักพังของโบราณสถาน จึงมีน้อยคนนักที่จะรู้จักเวียงพิสดารนคร