หนังสือภาพสัตว์ป่าสงวน 2535
  • คงเหลือ : 3
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • Author : ส่วนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า
  • ISBN :0000000000000
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 16
  • ขนาดไฟล์ : 53.73 MB

หนังสือรวมโพสเตอร์ สัตว์ป่าสงวน ที่มีภาพสี่สี และรายละเอียดและการนำเสนอที่สวยงามและเข้าใจง่าย   สัตว์สงวนประกอบไปด้วย นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร WHITE EYED RIVER MARTIN, แรดชวา JAVAN RHINOCEROS, กระซู่ SUMATRAN RHINOCEROS, กูปรี KOUPREY, ควายป่า WILD WATER BUFFALO, ละอง ละมั่ง ELD's DEER, สมัน SCHOMBURGK's DEER, เลียงผา SUMATRAN SEROW, กวางผา CHINESE GORAL, นกแต้วแล้วท้องดำ GURNEY's PITTA, นกกระเรียนพันธุ์ไทย EASTERN SARUS CRANE, แมวลายหินอ่อน MARBLED CAT, สมเสร็จ MALAYAN TAPIR, เก้งหม้อ FEA's MUNTJAC, พะยูน DUGONG