เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : นส.พรสุข เกิดสว่าง , (ดร.ชยันต์ วรรธนภูติ ที่ปรึกษา)
  • ISBN :9786163980090
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 110
  • ขนาดไฟล์ : 126.05 MB
การถ่ายทอดภาพที่เห็นรือเชื่อมั่นผ่านงานศิลปะทุกแขนง วาด แกะ สาน ร้อย ผูก พิมพ์ ตอก หล่อ ทอ ปัก โดยใช้วัสดุธรรมชาตินับแต่เมล็ด ราก เถา ต้น ยาง ใบ ใย กระดูกเขี้ยว หนัง และขน อาจคือหนึ่งในการต่อสู้โดยธรรมชาติ เพื่อยืนยันตัวตนของตนเองบนโลก อาจเป็นการดำรงอยู่กับความงามนี้เองที่ช่วยยึกโยงให้จิตวิญญาณของชนชาติพันธุ์บนเทือกเขาแข็งแกร่งอยู่เสมอ ท่ามกลางหลายอำนาจซึ่งพยายามกลืนกินและกดทับอยู่ในทุกวันนี้