จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ)
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ. น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • ISBN :9786163980663
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 100
  • ขนาดไฟล์ : 4.29 MB
หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์มีไฟในการเขียนหนังสือวิชาการเพื่อประโยชน์ของอาจารย์เองและวงการวิชาการของประเทศไทย