เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์
  • ISBN :9786163980786
  • ภาษา : Thai
  • จำนวนหน้า : 280
  • ขนาดไฟล์ : 135.11 MB
หนังสือเรื่อง "เชียงใหม่ -ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ.2427 - 2518" ของสันต์สุวัจฉราภินันท์ น่าจะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งในวงการล้านนาคดีศึกษาจากเดิมที่มักจะคุ้นชินอยู่กับความต่อเนื่องในการศึกษาสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ด้วยการหันมาสนใจวิเคราะห์ความไม่ต่อเนื่องด้านสถาปัตยกรรม ในช่วงรอยต่อของเวลาที่เฉพาะเจาะจงช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ล้านนา