เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
  • ISBN :9786163983329
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 198
  • ขนาดไฟล์ : 9.13 MB
มหาวิทยาลัยในบางประเทศ เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่นมีการเรียนการสอนภาษาพม่าในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีการจัดทำตำราเพื่อใช้พัฒนาทักษะภาษาพม่าอย่างเป็นระบบนานแล้ว แต่ในประเทศไทย เนื่องจากผู้รู้ภาษาพม่ามีจำนวนน้อย ตำราภาษาพม่าที่เขียนเป็นภาษาไทยจึงค่อนข้างหายาก