การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.น.สพ. ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล , ผศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี อ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน
  • ISBN :9789746728317
  • ภาษา : Thai
  • จำนวนหน้า : 102
  • ขนาดไฟล์ : 8.39 MB
โรคในระบบทางเดินหายใจส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมากส่วนใหญ่แสดงออกมาเป็นกลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจซับซ้อน ซึ่งเป็นการติดเชื้อร่วมกันระหว่างไวรัสและแบคทีเรีย โดยเฉพาะสาเหตุที่เกิดจากแบคทีเรียมักจะเป็นสาเหตุนำและสาเหตุร่วม ซึ่งการตรวจสอบวินิจฉัยและประเมินรวยโรคเป็นส่วนที่มีความสำคัยอย่างมากสำหรับการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว