ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  • คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ. น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • ISBN :9786163980731
  • ภาษา : Thai
  • จำนวนหน้า : 478
  • ขนาดไฟล์ : 28.45 MB
โรคข้อเสื่อมเป็นโรคข้อที่พบมากที่สุดทั้งในมนุษย์และสัตว์  แม้ว่าจะไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้ให้หายได้  แต่การรักษาด้วยยามีบทบาทสำคัญในการป้องกันความรุนแรงของโรคไม่ให้พัฒนาไปเร็ว  หนังสือยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์เล่มนี้  เขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักยาที่ใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบัน  รวมถึงเข้าใจบทบาทการทำงานของยาเหล่านี้ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยโครงสร้างข้อ  ชีวโมเลกุลในโรคข้อเสื่อม โพลีซัลเฟตไกลโคซามิโมไกลแคนเพนโตซานโพลีซัลเฟต กลูโคซามีน คอนตรอยตินซัลเฟต เททระไซคลินไดอะเซอรีน ไฮยาลูโรแนน  ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ โอเมกา-3 สมุนไพร  พลาสมาอุดมเกล็ดเลือด และยังได้กล่าวถึงยาที่ควรหลีกเลี่ยงในโรคข้อเสื่อม

สุกร หมู