สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 สี่สีทั้งเล่ม

แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์

เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ

นิเวศวิทยามนุษย์

อัตลักษณ์เอกสาร

การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง

การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ)

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2

เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่

พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา

ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป

พิสดารนคร สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจก

ศิลปกรรมกระจก

Text Mining : Algrorithms and Applications

คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา

สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

พิบัติภัย – ภัยพิบัติ ในโลกสมัยใหม่